Over Mièl Zorg, Begeleiding en Advies

image

Voor wie is Mièl Zorg En Advies?

Mensen met een hulpvraag op het gebied van (zelfstandig) wonen, zingeving in het leven, het aangaan en onderhouden van relaties, financieel beheer, werk-gerelateerde problemen en re-integratie.

Daarnaast bieden wij (thuis)hulp en behandeling aan mensen met verschillende psychiatrische of psychologische problemen. Bijvoorbeeld mensen die (een of meerdere) symptomen ervaren van autisme, depressies, psychoses, verslavingsproblematiek, maar ook dementie, alzheimer en obsessies en compulsies

Het hulp die wij bieden geldt voor cliënten, maar ook voor familie, maar ook voor vrienden, kennissen en andere personen die belangrijk zijn voor die cliënt. Hierbij bieden wij ook hulp in de vorm van gezinstherapie of -begeleiding.

Verder bieden wij hulp bij diagnoses, onderzoek en aanvragen van WMO indicaties. Cliënten met een PGB budget, privaatbudget of iedereen die vanuit de WMO in aanmerking komt voor hulp zijn bij ons aan het juiste adres. Ook beiden wij verpleegkundige zorg al dan niet vergoed door zorgverzekeraars. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ons in te huren voor coaching en sturing binnen uw beroep of team waarin u werkt.

Meer informatie

Werkwijze

Welk proces wordt doorlopen nadat u contact met ons heeft opgenomen?
U kunt ons zowel telefonisch bereiken, als via het contactformulier op de website.

Wij nemen vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daarna vindt er altijd een intakegesprek (of meerdere) plaats. Dit is afhankelijk van uw vraag of probleem. Onze bevindingen worden nadien voorgelegd aan u en met u besproken. Ons streven hierbij is dat wij beiden het erover eens zijn wat uw vragen zijn, en wat er door ons aan gedaan kan worden.

Wij trachten ten aller tijden uw zelfredzaamheid zo veel mogelijk te behouden, of indien mogelijk, te vergroten. Uiteindelijk resulteert dit in een zogenaamd handelingsplan, waarin beschreven staat wat de doelstellingen zijn waar u aan gaat werken, welke resultaten u nastreeft, wat er van de hulpverlener, maar ook van u als cliënt verwacht mag worden.

Helder, concreet en zo duidelijk mogelijk. Dat is waar u van op aan kunt.

0

Tevreden cliënten

0

Jaren ervaring

0

Regio's

0

Gekwalificeerde verplegers