Over Mièl Zorg, Begeleiding en Advies

image

Voor wie is Mièl Zorg En Advies?

Mensen met een hulpvraag op het gebied van (zelfstandig) wonen, zingeving in het leven, het aangaan en onderhouden van relaties, financieel beheer, werk-gerelateerde problemen en re-integratie.

Daarnaast bieden wij (thuis)hulp en behandeling aan mensen met verschillende psychiatrische of psychologische problemen. Bijvoorbeeld mensen die (een of meerdere) symptomen ervaren van autisme, depressies, psychoses, verslavingsproblematiek, maar ook dementie, alzheimer en obsessies en compulsies

Het hulp die wij bieden geldt voor cliënten, maar ook voor familie, maar ook voor vrienden, kennissen en andere personen die belangrijk zijn voor die cliënt. Hierbij bieden wij ook hulp in de vorm van gezinstherapie of -begeleiding.

Verder bieden wij hulp bij diagnoses, onderzoek en aanvragen van WMO indicaties. Cliënten met een PGB budget, privaatbudget of iedereen die vanuit de WMO in aanmerking komt voor hulp zijn bij ons aan het juiste adres. Ook beiden wij verpleegkundige zorg al dan niet vergoed door zorgverzekeraars. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ons in te huren voor coaching en sturing binnen uw beroep of team waarin u werkt.

Meer informatie

Werkwijze

Welk proces wordt doorlopen nadat u contact met ons heeft opgenomen?
U kunt ons zowel telefonisch bereiken, als via het contactformulier op de website.

Wij nemen vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daarna vindt er altijd een intakegesprek (of meerdere) plaats. Dit is afhankelijk van uw vraag of probleem. Onze bevindingen worden nadien voorgelegd aan u en met u besproken. Ons streven hierbij is dat wij beiden het erover eens zijn wat uw vragen zijn, en wat er door ons aan gedaan kan worden.

Wij trachten ten aller tijden uw zelfredzaamheid zo veel mogelijk te behouden, of indien mogelijk, te vergroten. Uiteindelijk resulteert dit in een zogenaamd handelingsplan, waarin beschreven staat wat de doelstellingen zijn waar u aan gaat werken, welke resultaten u nastreeft, wat er van de hulpverlener, maar ook van u als cliënt verwacht mag worden.

Helder, concreet en zo duidelijk mogelijk. Dat is waar u van op aan kunt.

Klachtenregeling

Wat als u onverhoopt niet tevreden bent met de door ons geleverde zorg?
Wij zijn aangesloten bij een ministerie erkende en onafhankelijke geschilleninstantie.

Als ZZP'er in de zorg, wil je er liever niet aan denken, en het is Mièl Zorg nog niet eerder overkomen, maar het krijgen van een klacht kan de allerbesten overkomen. Stel wij krijgen een klacht van een cliënt, over de door ons geleverde zorg, dan zullen we daar gehoor aan moeten geven. Het beste is om dan het gesprek aan te gaan met de cliënt en zijn/haar kant van het verhaal te horen. In veel gevallen zullen we samen prima tot een gepaste oplossing komen, maar in sommige gevallen kom je er samen niet uit. Mièl Zorg is aangesloten bij Solopartners, klachtenregeling. Noodzakelijk vinden wij, maar ook een wettelijke verplichting.

Deze klachtenregeling bestaat uit een externe klachtenfunctionaris en een door het ministerie erkende, onafhankelijke geschilleninstantie. Alle leden van SoloPartners hebben een aansluiting hierop, zo ook Mièl Zorg. Als lid van Solopartners, zijn wij automatisch aangesloten bij Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders in het overzicht van de overheid en zie je dat Mièl Zorg erkend is. Voor Solopartners, als brancheorganisatie, ligt er een hele belangrijke taak. Zij vinden het belangrijk dat zij een manier hebben om kwaliteit van zorg te bewaken, te beheersen en te verbeteren volgens de wet- en regelgeving.

0

Tevreden cliënten

0

Jaren ervaring

0

Regio's

0

Gekwalificeerde verplegers